Fotogrammetrie

fotogrammetrie dronem

Letecká fotogrammetrie dronem

Odečet objemu odtěženého kameniva, výpočet objemu skládek sypkých materiálů. Odečet objemu výkopových prací. Vytvoření 3D vizualizace objektu, budovy,  kamenolomu, mostu, okružní křizovatky apod. Podklad pro architektonické studie. Záznam postupu výstavby, výkaz výměr dopravních a pozemních staveb.

fotogrammetrie dronem

3D vIZUALIZACE

fotogrammetrie dronem
fotogrammetrie dronem

Jsme dodavatel dat, mračna bodů, odečty objemu položených vrstev, přesunu zeminy, 

Inspekční dron DJI M300

fotogrammetrie dronem